DOM POLINII - zarys koncepcji

Dom_po_linii_szkic01
Rysunek koncepcyjny


Cały czas pracuje nad wizualizacjami, domu w krajobrazie, a tym czasem zaczynam pracę nad  nową typologią mieszkaniową: DOM PO LINII


Jako architekta, fascynuje mnie ciągle poszukiwanie optymalnego rozłożenia funkcji, w tym przypadku funkcji domu jednorodzinnego. Powszechnie przyjęło się kumulować funkcje w blokach ( sześciany, prostopadłościany, itd), przy takich rozwiązaniach zawsze trzeba szukać kompromisu, układ funkcjonalny jest zawsze jakąś wypadkową i nie zawsze każdy pokój ma taki sam dostęp do światła czy połącznia z ogrodem.

Ja zadałem sobie pytanie, czy jest możliwy taki układ pomieszczeń, który zapewni równy dostęp do światła, ogrodu, widoków itp. wszystkim pomieszczeniom, 

Odpowiedź była prosta, poukładać wszystkie pomieszczenia w jednej linii, Linia ma tą cechę że można ją wyginać i dopasowywać do układu działki. 

Tak postała strategia poszukiwania typologii o wstępnej nazwie DOM PO LINII 

Poniżej prezentuje kilka zdjęć i szkiców z pracy studialnej na typologią.


Dom_po_lini_inspiracja01
Ispiracja


Dom_po_linii_szkic01
Rysunek koncepcyjnyDom_po_linii_szkic02
Aksonometria koncepcyjna Dom_po_linii_szkic03
Wstępna przymiarka do rzutów Dom_po_linii_inspiracje02
Inspiruje 

Dom_po_linii_inspiracje03
Inspiracje

Dom_po_linii_inspiracje04
Inspiracje