O BLOGU

O architekturze, koncepcjach, przemyśleniach.

Mam na imię Szymon Bańka na  co dzień prowadzę pracownie architektoniczną IDCODE

Czym ma być ARCHILAB, luźną formą zajmująca się konceptem architektonicznym, stanowiącym zbiór pomysłów, myśli itp. rzeczy będących pożywką dla tego co robimy w ramach pracowni IDCODE. Nie jednokrotnie te luźne koncepty architektoniczne przeradzamy w konkretne projekty architektoniczne.

Archilab też jest swego rodzaju poligonem doświadczalnym na którym niejednokrotnie, testuje formy prezentacji, budowy makiet itp. elementy sprawiające, że mogę podnosić swoją wiedzę i umiejętności.  

W ramach Archilab, prowadzę w tej chwili dwa projekty:

Typologiczne

  poszukujemy nowych (własnych) systemów typologii zabudowy jednorodzinny, testy  często na abstrakcyjnych projektach można łatwo przełożyć na projekty realizacyjne. Testowanie  jest dla mnie ważnym elementem w procesie twórczym i pozwala korzystać z własnych pomysłów, a nie czerpać z twórczości innych. oczywiście nie żyjemy na bezludnej wyspie i ciężko się odciąć od tego co się dzieje w tej chwili w architekturze i w jakiś sposób nie interpretować tego na swoje potrzeby. Więc zakładam, że twórczość zawsze jest wynikową wielu czynników, ale typologiczne pomagają mi w układaniu swojego świata typologii. 

inspirujące rzeczy ( inspiring things) 

luźny projekt artystyczny, próbujący znaleźć nieoczekiwanie inspiracje architektoniczne w otaczających nas rzeczach. Dla mnie genialne ćwiczenie na kreatywność, szukać w otaczających nas przedmiotach inspiracji. inspirujące rzeczy są często startem do typologicznych.

Dokłaam  wszelkich starań, aby zidentyfikować i podać nazwiska wszystkich twórców i właścicieli obrazów których używam do prezentacji. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do zdjęć, które chcesz usunąć lub przypisać je w inny sposób, skontaktuj się z nami .