0008.210108 – zaczyna nabierać kształtów

Dzisiaj podgoniłem trochę prace nad modelem, nadal jest bardzo roboczy, ale zmierza w dobrym kierunku. Na ten moment zastanawiają minie,

Today I did some work on the model, it’s still very working but going in the right direction. For this moment they wonder

– możliwości rozkładu funkcjonalnego, / functional decomposition,

sposób działania tarasów / the way terraces work

– sposób działania uliczki / the way the path works

artykulacja fasad / articulation of facades

Wpis jest częścią studium projektowego Domu po spadku w których sprawdzam możliwości programów open source ( blender, freecad itp), różne technologie budowlane i idee projektowe. 

The entry is part of the slope House design study in which I check the possibilities of open source programs (blender, freecad, etc.), various construction technologies and design ideas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *