0003.210103- co się stanie jeśli położymy dom atrialny na stoku

Myśląc
o tworzeniu koncepcji domu na stoku, nurtował mnie  problem wpisania budynku w kontekst góry
(pomijając kulturowy aspekt z jej archetypem domu ze spadzistym dachem), 
Jeśli na płaskim terenie dom z płaskim dachem wpisuje się w krajobraz równiny
to jeśli ten sam motyw zastosuje na stoku, tzn. położę budynek z płaskim dachem
na stoku, otrzymam ten sam efekt, budynek wpiszę się w geometrie podłoża . Idąc
tym tokiem myślenia. a używając typologii domu atrialnego obróconego o pewien
kąt, otrzymamy ciekawy efekt otwarcia atrium na widok ze stoku. 

When thinking about creating the concept of a house on a slope, I was concerned about the problem of including the building in the context of the mountain (ignoring the cultural aspect with its archetype of a house with a sloping roof). , i.e. I will put a building with a flat roof on a slope, I will get the same effect, the building will fit into the geometry of the ground. Following this line of thinking. and using the typology of an atrial house turned by a certain angle, we get an interesting effect of opening the atrium to the view from the slope.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *