0003.210104- Spadzisty czy niespadzisty o to jest pytanie

Pytanie
dosyć istotne w kontekście gór, ta spadzistość często narzucona jest z góry
przepisami. A co jeśli chcemy prosty projekt z prostym dachem. Dom po spadku,
jest forma odpowiedzi na ten problem wizualnie jest kostka ułożona na stoku,
według przepisów ma dwie płaszczyzny pod kątem zapewniające.  Kąt
nachylenia domu w stosunku do stoku też możemy regulować . 

A question quite important in the context of mountains, this slope is often imposed by regulations. What if we want a simple project with a simple roof. “The slope house” , there is a form of response to this problem, visually a cube is laid on a slope, according to the regulations it has two slope in the roofs . The inclination angle of the house in relation to the slope can also be adjusted.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *